Sunday, November 28, 2010

ISO ugenumre i AcTimeDim - rettelse til fejl i ugenumre

Nogle ældre versioner af metadata havde desværre fejl i ugenumrene.
Det er let at rette ugenumrene til korrekte ISO ugenumre, dvs. de ugenumre, der anvendes bredt i Europa med nedenstående scripts:


For at rette ugenumrene skal du gøre flg.:

1.       Åbn SQL Server Management Studio
2.       Åbn en query
3.       Vælg databasen ”AcintaXXMeta” (NN er systemnavnet)
4.       Indsæt nedenstående SQL og eksekvér det

create function dbo.F_ISO_WEEK_OF_YEAR
  (
  @Date      datetime
  )
returns int
as
/*
Function F_ISO_WEEK_OF_YEAR returns the
ISO 8601 week of the year for the date passed.
*/
begin
declare @WeekOfYear int
select
  -- Compute week of year as (days since start of year/7)+1
  -- Division by 7 gives whole weeks since start of year.
  -- Adding 1 starts week number at 1, instead of zero.
  @WeekOfYear =
  (datediff(dd,  case  -- Case finds start of year
    when NextYrStart <= @date then NextYrStart
    when CurrYrStart <= @date then CurrYrStart
    else PriorYrStart
  end,@date)/7)+1
from
  (
  select
  -- First day of first week of prior year
    PriorYrStart =
      dateadd(dd, (datediff(dd,-53690,dateadd(yy,-1,aa.Jan4))/7)*7,-53690),
  -- First day of first week of current year
    CurrYrStart =
      dateadd(dd,(datediff(dd,-53690,aa.Jan4)/7)*7,-53690),
  -- First day of first week of next year
    NextYrStart =
      dateadd(dd,(datediff(dd,-53690,dateadd(yy,1,aa.Jan4))/7)*7,-53690)
    from
    (
       select
       --Find Jan 4 for the year of the input date
         Jan4 =
dateadd(dd,3,dateadd(yy,datediff(yy,0,@date),0))
    ) aa
  ) a
return @WeekOfYear
end

go

UPDATE AcTimeDim
SET CalendarWeek = CAST(CASE WHEN (dbo.F_ISO_WEEK_OF_YEAR(AcDate) > 50) AND(Month(AcDate) = 1) THEN YEAR(AcDate) - 1 ELSE YEAR(AcDate)
END AS CHAR(4)) + '-' + RIGHT('0' + CAST(dbo.F_ISO_WEEK_OF_YEAR(AcDate) AS VARCHAR(2)), 2)

No comments:

Post a Comment

Skriv dit spørgsmål hér...